Els nostres espais i recursos

Instal·lacions en adequació constant per satisfer les necessitats formatives de l’alumnat en una societat canviant: aules digitals, d’informàtica, de tecnologia, de música i de psicomotricitat, laboratoris, biblioteca i pistes poliesportives, a més d’amplis espais de convivència i d’esbarjo. Totes les zones estan dotades amb connexió Wi-Fi i mesures de seguretat.

A més, el nou model de canvi de l'espai físic de les escoles de jesuïtes aposta d'una manera decidida per aules més grans, amb més color i més llum, amb un aïllament acústic més bo, amb grades, amb taules que permeten canviar fàcilment la distribució de l'aula i treballar per grups segons necessitats, amb sala de reunions amb un espai per als professors que hi treballen, etc.