Nuestra oferta educativa

  • Nuestra oferta educativa

    El primer objectiu d’un cen­tre educatiu de Jesuïtes és esdevenir una escola on predomini la formació integral de la persona, mostrada com un camí d’aprenentatge per esdevenir una persona conscient, competent, compassiva i compromesa. La referència dels valors de la perso­na que es mostra és la que va ensenyar Jesús a l’Evangeli. Per això les escoles jesuïtes són evangelitzadores que, se­guint l’exemple del Fill encarnat, volen propiciar una manera de ser persona per potenciar un model de societat que respongui als valors de solidaritat i justícia social.

  • Projecte educatiu MEJE per als Centres de Jesuïtes Educació

    La xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació tenim el somni de transformar l’educació per tal que respongui als reptes del segle XXI tot explicitant els nostres valors d’espiritualitat i compromís social. Per fer realitat aquest somni ens hem plantejat el projecte Horitzó 2020. El seu objectiu és crear les condicions que permetin introduir grans canvis en el model educatiu, no només a nivell pedagògic i metodològic, sinó també a nivell organitzatiu i d’espai físic, per tal de consolidar un nou Model Educatiu de Jesuïtes Educació (MEJE).