Plataforma laNet

La nostra plataforma educativa, una eina pedagògica imprescindible.

 • Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant Jesús, donant seguiment al seu projecte de millora continuada pel que fa a l’àmbit de la comunicació i difusió de la informació del centre, disposa de la Plataforma laNET.

  Què és laNET?

  La Plataforma laNET és un entorn virtual compartit per totes les escoles de Jesuïtes Educació que amplia a bastament les possibilitats de comunicació i relació entre pares, alumnes i professors, al mateix temps que permet complementar la feina que es fa a les aules.

  Qui hi pot accedir?

  Es tracta d’una xarxa privada amb continguts diversos a la qual poden accedir tots els alumnes del centre, així com els pares i els professors, i oferirà unes prestacions diverses adreçades a aquests col·lectius.

  Què ens permetrà laNET?

  Aquest lloc web permetrà als pares visualitzar i accedir a informacions que l’escola anirà actualitzant progressivament i que serà útil per al seguiment de les activitats del curs: notícies, circulars, continguts de les reunions de pares, calendari, informació sobre sortides i altres activitats, l’agenda del curs, etc. També ofereix la possibilitat de comunicar informacions de caràcter general a les famílies mitjançant missatges de correu.