Informació i admissions

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017.

Perídode de preinscripció per determinar.

    • L’Educació primària és una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya. La inscripció es realitzarà a l’Administració de l’Escola en un período que estableix cada any el Departament d’Ensenyament.

    • Per a més informació cal sol.licitar hora d’entrevista a la recepció del Centre al telèfon 933622058.