Integrant coneixements i experiències

L’educació és un projecte que compartim amb il·lusió i esforç amb mares i pares. L’equip d’educadors està a disposició de les famílies per a qualsevol tema i consulta relacionada amb el seu fill o filla.