Programa i projectes

Durant els primers anys de vida del nen es duen a terme els canvis més representatius i els més grans aprenentatges.

  • Treball d’hàbits

   Els hàbits ajuden els nens a orientar-se, estructurar-se i formar-se amb una autoimatge positiva que els dóna seguretat i confiança. Tot plegat contribueix a la seva autonomia a la seva convivència i relació amb els altres i a facilitar l’adquisició progressiva i continuada dels nous aprenentatges.

  • Tallers i racons de joc

   Permeten aprendre d’una manera lúdica i vivencial , posant en relació els nous descobriments amb les experiències prèvies, afavorint l'autonomia i la col·laboració dels altres i l’ordre com a element de convivència i treball individual i col·laboratiu. Propostes diverses, que ofereixen situacions d'aprenentatge.

  • Panera dels tresors i joc heurístic

   Constitueixen un mitjà d’exploració i descobriment espontani en el qual interaccionen tots els sentits en manipular, investigar i crear noves situacions. Per mitjà de diferents materials quotidians, els nens porten a terme activitats en les quals desenvolupen el sentit espaciotemporal, la creativitat, l’enginy, el ritme, la simetria, l’ordre, etc. i la percepció sensorial en el més ampli ventall.

  • Psicomotricitat

   La pràctica psicomotriu  en sessions periòdiques pretén desenvolupar l’expressió psíquica i motriu dels infants, utilitzant el joc com a revelador del pensament espontani i inconscient. Integrem les interaccions cognitives, emocionals, simbóliques i sensoriomotrius bàsiques en el desenvolupament harmònic de la personalitat. Procès de coneixement i control del cos, i coneixement i acció sobre el propi entorn.