Preinscripcions

    • La inscripció i la matriculació es duen a terme a l’Administració de l’escola al llarg de tot el curs, sempre que hi hagi places disponibles, sense més condició que l’edat adequada i els requisits al respecte que marqui en cada moment la normativa legal.

    • A causa que no és una etapa obligatòria, els alumnes poden incorporar-se en qualsevol moment del curs.

      Per a més informació, cal sol·licitar hora d’entrevista al telèfon 93 362 20 58 o via correu electrònic: info.infantjesus@fje.edu

    • Com a criteri general, la majoria d’infants s’hi incorporen el mes de setembre. Les altres dates de fàcil integració són els inicis de cada trimestre.