Educació no formal

De caràcter voluntari, completen l'oferta d'activitats que fa el Centre Educatiu tot pensant en l'organització diària de les famílies.

  • Menjador amb cuina pròpia

   El servei de menjador completa l’oferta de serveis que fa el centre tot pensant en l’organització diària de les famílies. L’escola disposa d’un menjador amb cuina pròpia i disposa d’un menú elaborat pel departament de nutrició de Serhs.

  • Permanències matí i tarda fora de l'horari escolar.

   El servei de permanències s’ofereix en dues franges horàries per tal de donar una major cobertura en l’horari escolar i poder acompanyar els infants.

  • Departament d’orientació psicopedagògic

   Equip psicopedagògic d’atenció a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i necessitats dels alumnes.

  • Plataforma telemàtica

   Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant Jesús, donant seguiment al seu projecte de millora continuada pel que fa a l’àmbit de la comunicació i difusió de la informació del centre, disposa de la Plataforma laNET

  • Activitats de migdia

   Programa d'activitats lúdiques que completa l'atenció de l'alumne en el període de migdia.

  • Casal d'estiu

   Oferim una proposta de qualitat adaptada a cada edat per conviure, aprendre i gaudir de l'estiu.