Informació i admissions

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017.

Perídode de preinscripció per determinar.

    • Els alumnes poden incorporar-se en qualsevol dels nivells educatius del cicle sense més condició d'accés que l'edat I els requisits que marqui en cada moment la normativa legal al respecte.

    • L'Educació Infantil és una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.

      La inscripció es realitzarà a l'Administració de l'Escola en el període que estableix cada any el Departament d'Ensenyament.

    • Per a més informació cal sol·licitar hora d'entrevista a la recepció del Centre al telèfon 93 362 20 58.