Activitats paraescolars

Ofereixen un marc en el qual els nois i noies troben un ventall de possibilitats que donen resposta als seus interessos i aficions en el temps de lleure.

Són activitats educatives que formen part del Projecte Educatiu del nostre centre. Pretenem educar des de la nostra font d'inspiració, que és l'Ideari de l'escola.

  • Activitats esportives i psicomotrius
   • Aprendre a jugar (P-4 i p-5)
   • Dansa Clàssica/Dansa Jazz (P-5)
   • Natació (P-3, P-4 i P-5)
  • Àngles (British Council)

   Curs de llengua anglesa en grups reduïts en l’àmbit extraescolar.

   Suposa un nivell d’aprenentatge sistematitzat de l’idioma, com a base per als futurs cursos d’anglès.

  • Escola de música Concertante

   L’objectiu d’aquesta activitat és estimular l’audició, el ritme i la creativitat musical així com aprendre a tocar un instrument.