Serveis

De caràcter voluntari, s’ofereixen activitats complementàries que fa el centre educatiu, tot pensant en l’organització diària de les famílies.

  • Menjador amb cuina pròpia

   El servei de menjador de caràcter voluntari completa l’oferta de serveis que fa el centre tot pensant en l’organització diària de les famílies. L’escola disposa d’un menjador amb cuina pròpia i disposa d’un menú elaborat pel departament de nutrició de Serhs.

  • Departament d’orientació psicopedagògic

   Equip psicopedagògic d’atenció a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i necessitats dels alumnes.

  • Plataforma telemàtica

   Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant Jesús, donant seguiment al seu projecte de millora continuada pel que fa a l’àmbit de la comunicació i difusió de la informació del centre, disposa de la Plataforma laNET.

  • Pastoral

   Espai d’interioritat i reflexió perquè els alumnes construeixin el seu projecte vital, basat en uns valors cristians.