Integrant coneixements i experiències

En aquesta etapa proporcionem les bases necessàries per a l’adquisició de l’aprenentatge i dels models de comportament personal i social.

  • Projecte Crea

   És un projecte de la NEI que pretén potenciar la creativitat dels alumnes, un element clau en la nostra societat i que cada cop pren més força. És per això que els alumnes s’agrupen per interès, podent escollir entre diversos àmbits: teatre, dansa, arts plàstiques, compromís social, gastronomia, fotografia, tecnologia, impressió 3D i ciència.
    
   Fablab
    
   Disseny d’objectes en 3D i la seva impressió s’ha convertit en una eina cada cop més important, l’escola també ha integrat aquesta tecnologia.
    
   Compromís Social
    
   L’Aula Solidària de la NEI, és un espai on compartir, debatre i actuar davant de situacions que ens preocupen i que trobem en el nostre entorn més proper a més de participar en diferents projectes en l’àmbit social i del voluntariat. El programa Depén de tu és un escenari d’aprenentatge que permet als alumnes del TQE participar en una proposta d’Aprenentatge i Servei, de forma que es treballin plegats tant l’educació en valors com el servei als altres. Es pretén que els alumnes prenguin consciència i empatitzin amb les necessitats del món que els envolta, que siguin sensibles a les diferents realitats que configuraran el seu entorn (proper o no) i que siguin proactius en la seva millora.

   Projecte Lector

   Les eines de comprensió lectora, la descoberta de quines lectures m’agraden més i compartir el que llegeixo, son eines fonamentals per treballar el gust per la lectura, l’objectiu d’aquest projecte es potenciar-les.
    
   Consell Lector
    
   És l’òrgan de representació de l’alumnat format per dotze persones (Escollides de forma democràtica pels seus companys/es). Representa els alumnes, vetlla per a que es respectin els seus drets, fomenta la participació acceptant propostes i vetlla per la bona convivència a l’escola i entorns.
    
   Orientació Vocacional i pels Estudis (OVE)
    
   En finalitzar aquesta etapa educativa apareixen les primeres decisions d’estudi. Cal treballar aquest procés en el marc d’una orientació vocacional i per als estudis, vinculada amb el desenvolupament i acompanyament del projecte vital de l’alumne. L’OVE esdevé un eix d’acció transversal en aquesta etapa.