Informació i admissions

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017.

Perídode de preinscripció per determinar.

    • L’educació secundària obligatòria és una etapa concertada per la Generalitat de Catalunya. La inscripció es durà a terme a l’Administració de l’escola en un període que estableix cada any el Departament d’Ensenyament.

    • Perídode de preinscripció per determinar.

    • Per a més informació cal sol·licitar hora d’entrevista a la recepció del centre al telèfon 93 362 20 58.