Informació i admissions

    • El batxillerat és una etapa no concertada per la Generalitat de Catalunya. Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària.

    • La inscripció es durà a terme a l’Administració de l’escola en el període que estableix cada any el Departament d’Ensenyament.

    • Per a més informació cal sol·licitar hora d’entrevista a la recepció del centre al telèfon 93 362 20 58.