Jesuïtes Sant Gervasi participarà del programa #aquiproubulling

| 16-10-2017

Jesuïtes Sant Gervasi - Infant Jesús participarà del programa #aquiproubulling del Servei d’Educació de Catalunya.

 

Què és el programa #aquiproubulling?

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Quin són els objectius?

  1. Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  2. Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  3. Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  4. Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Quins centres participen?

Un total de 140 centres del Servei d’Educació de Catalunya (SEC) que imparteixen ensenyaments obligatoris han estat seleccionats per formar part del nou programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals.

 

Jesuïtes Sant Gervasi - Infant Jesús és un dels 140 centres seleccionats pel Servei d’Educació de Catalunya.

  

El programa té una durada de dos cursos, i a  més de posar a l’abast dels centres formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament, la participació de tota la comunitat escolar, en especial de l’alumnat, és l’element clau del programa. En aquest sentit, el programa #aquiproubullying vol posar l’accent en els alumnes com a observadors, com a agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireixen les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

 

L’alumnat, element clau: Un element estratègic del programa #aquiproubullying és la participació activa de l’alumnat. En aquest sentit, el programa disposa de dos estratègies clau:  els “Equips guaites” per a l’educació secundària i els “Equips X la convivència”, per a primària.

 

Formació a la comunitat escolar: Els membres dels equips de referència -representants dels docents, famílies i dels personal de l’administració i serveis- rebran formació, a través de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying.

Comparteix
La notícia parla de: