Renovació de la Fe

| 15-05-2017

El primer objectiu d’un cen­tre educatiu de Jesuïtes és esdevenir una escola on predomini la formació integral de la persona, mostrada com un camí d’aprenentatge per esdevenir una persona conscient, competent, compassiva i compromesa.

 

La referència dels valors de la perso­na que es mostra és la que va ensenyar Jesús a l’Evangeli. Per això les escoles jesuïtes són evangelitzadores que, se­guint l’exemple del Fill encarnat, volen propiciar una manera de ser persona per potenciar un model de societat que respongui als valors de solidaritat i justícia social.

 

En aquesta línia cal destacar que el passat divendres 12 de maig un grup de 12 alumnes de 3r d’ESO-TQE van participar en la cerimònia de “Renovació de la fe” celebrada a la Capella de l’escola Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi.

 

Aquesta cerimònia senzilla i familiar ha representat el punt culminant d’una proposta conjunta d’acompanyament en la fe tant de la nostra escola com de les escoles Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi i Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka.

 

La finalitat d’aquesta proposta és completar l’espai que hi ha entre la Primera Comunió i la Confirmació. En un moment vital tan important i determinant en la creixement personal dels nostres alumnes volem acompanyar als nois i noies a fer un pas més en el seu procés de maduració de la fe en Jesús mitjançant l’aprofundiment en el seguiment del Crist. 

Comparteix
La notícia parla de: