Depèn de tu - Voluntariat

| 03-11-2016

Taula Rodona Voluntariat

Els programes del TQE són escenaris d'aprenentatge que tenen com a finalitat vetllar i ajudar al creixement integral dels nostres alumnes. Una proposta basada en la personalització de les diferents experiències permet aconseguir una motivació i significació que s’esdevé clau, ja que provoca un desenvolupament competencial i una educació en valors molt potent. Un itinerari de descoberta personal que guia als nostres alumnes a construir el seu projecte vital amb la solidesa i fermesa necessària per tal d'esdevenir en un futur persones capaces de conduir la seva pròpia vida.

Un d'aquests escenaris d'aprenentatge és el Depén de tu. Un programa que permet als alumnes de 3r d'ESO participar en una proposta d'Aprenentatge i Servei, de forma que es treballin plegats tant l’educació en valors com el servei als altres. Es pretén que els alumnes prenguin consciència i empatitzin amb les necessitats del món que els envolta, que siguin sensibles a les diferents realitats que configuraran el seu entorn (proper o no) i que siguin proactius en la seva millora. Així mateix, és una oportunitat per desenvolupar la seva creativitat, afavorint l’autoconeixement, desenvolupant la intel·ligència intra/interpersonal i posant al servei de l’equip i del projecte els talents i capacitats que cadascú té.

El voluntariat és una de les concrecions del Depèn de tu. Un bloc que es realitza fora de l'horari escolar i en el qual tots els alumnes hauran de fer una acció de servei en favor dels més desafavorits. Des de la participació en campanyes puntuals, fins a la col·laboració amb diferents entitats. Accions transformadores que cadascú escollirà lliurament segons els seus interessos i motivacions personals.

Per tal d'ajudar als nostres alumnes a escollir quina acció volen fer, hem  realitzat una activitat de descoberta del món del voluntariat. Una taula rodona entre els alumnes de 3r d'ESO de l'escola amb el suport d’agents vinculats al món del voluntariat. Des d'entitats (Caritas, Adsis, Punt de Referència, etc.), passant pel testimoniatge viu de cooperants, famílies, alumnes i exalumnes de l’escola que han compartit el seu temps i la seva col·laboració permetent als alumnes del TQE fer-se una primera concepció del món del voluntariat i reflexionar respecte el seu entorn amb mirada crítica.

Un fantàstic punt de partida perquè els nostres alumnes puguin començar el seu itinerari vital vinculat al món del voluntariat, els permeti desenvolupar el sentit de justícia i de solidaritat, i els empenyi en la construcció d’un món millor.

Persones per als altres i amb els altres

Comparteix